Cung Cấp Chất Hoạt Động Bề Mặt Cocamidopropyl Betaine (CAB) Giá Sỉ – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Giá Sỉ

Cocamidopropyl Betaine

Tính chất vật lí: chất lỏng trong suốt màu hơi vàng

Ổn định trong phạm vi pH rộng.

Tỉ lệ sử dụng cùng các nguyên liệu mỹ phẩm: 4 – 40%.

Xuất xứ: Hàn Quốc