0329140055

Nguyên liệu mỹ phẩm khác

Silsoft Badp

Chất hoạt động bề mặt

PMX200

Chất hoạt động bề mặt

NH-RAS 06

Chất làm mềm - Giữ ẩm

Dowsil 556

Chai Nhựa PET Mỹ Phẩm

Chai Serum 20ml