0917812255

-33%

Mỹ Phẩm Trắng Da

Kem Ủ Trắng Body GLUTATHIONE

200.000 VNĐ300.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Sepimax Zen

45.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Acrylates Copolymer ET1

45.000 VNĐ

Chất nhũ hóa

Acrylates Copolymer

35.000 VNĐ

Chất nhũ hóa

Emul 34U

35.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Xanthan Gum Clear

85.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Carbopol Ultrez 20

55.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Carbopol Ultrez 30

75.000 VNĐ

Chất tạo đặc

DOE 120KC

65.000 VNĐ

55.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Chất Tạo Đặc HPMC

55.000 VNĐ

Chất tạo đặc

Addensante XL500

45.000 VNĐ

Bột Màu Khoáng

Màu Lavanya Zuni

35.000 VNĐ

Bột Màu Khoáng

Màu Lavanya Decorum

35.000 VNĐ

25.000 VNĐ

Bột Màu Khoáng

Màu Lavanya Belmont

35.000 VNĐ