Cung Cấp Chất Hoạt Động Bề Mặt CTAC Citrimonium Clorua – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Cơ Bản Giá Rẻ

Citrimonium Clorua (CTAC)

Tính chất: dạng bột tinh thể màu trắng hoặc hơi vàng, dễ hòa tan trong isopropanol.

Tỉ lệ sử dụng của chất hoạt động bề mặt CTAC với các nguyên liệu mỹ phẩm: 1 – 5%.

Xuất xứ: Hàn Quốc