0917812255

Mẫu hợp đồng gia công mỹ phẩm tiêu chuẩn sẽ giúp khách hàng , ưu điểm chính của hợp đồng gia công mỹ phẩm là giúp công ty mỹ phẩm tối ưu hóa chi phí sản xuất, tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như tiếp thị và phân phối. Trong khi đó, nhà máy gia công tận dụng năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng của mình để cung cấp dịch vụ gia công chất lượng cao.

Những điều cần lưu ý hợp trong hợp đồng gia công mỹ phẩm
Những điều cần lưu ý hợp trong hợp đồng gia công mỹ phẩm

Hợp đồng gia công mỹ phẩm là gì

Hợp đồng gia công mỹ phẩm (Cosmetic Contract Manufacturing) là một loại hợp đồng kinh doanh trong đó một công ty mỹ phẩm thuê một nhà máy sản xuất để sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm cho họ. Những điểm chính của hợp đồng gia công mỹ phẩm bao gồm:

 • Công ty mỹ phẩm (nhãn hiệu) sở hữu công thức, thiết kế bao bì và quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm.
 • Nhà máy gia công (nhà cung cấp) chịu trách nhiệm sản xuất các sản phẩm theo đúng công thức và yêu cầu của công ty mỹ phẩm.
 • Công ty mỹ phẩm cung cấp nguyên liệu, bao bì và đặt hàng theo số lượng cần sản xuất với nhà máy gia công.
 • Nhà máy gia công tính phí dịch vụ gia công cho công ty mỹ phẩm dựa trên khối lượng sản xuất.
 • Sau khi sản xuất xong, sản phẩm được chuyển giao cho công ty mỹ phẩm để tiếp thị và phân phối.

Hợp đồng gia công mỹ phẩm giúp các công ty mỹ phẩm tập trung vào phát triển sản phẩm, thương hiệu và tiếp thị mà không cần đầu tư nhiều vào nhà máy sản xuất. Nó cũng cho phép các nhà máy gia công tận dụng năng lực sản xuất một cách hiệu quả.

Hợp đồng gia công mỹ phẩm

Ký kết tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2024

Bên A:

 • Tên đầy đủ: [Tên công ty/tổ chức]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty/tổ chức]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Email: [Email]
 • Đại diện: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ người đại diện]

Bên B:

 • Tên đầy đủ: [Tên công ty/tổ chức]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ công ty/tổ chức]
 • Điện thoại: [Số điện thoại]
 • Email: [Email]
 • Đại diện: [Tên người đại diện]
 • Chức vụ: [Chức vụ người đại diện]

Căn cứ:

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2020/QH14;
 • Luật Dân sự số 91/2015/QH13;
 • Các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động gia công mỹ phẩm.

Xem thêm : Dịch vụ gia công mỹ phẩm thiên nhiên trọn gói

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng gia công mỹ phẩm (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung gia công:

 1. Bên B nhận gia công cho Bên A sản phẩm mỹ phẩm theo yêu cầu và thông số kỹ thuật do Bên A cung cấp, cụ thể:
  • Tên sản phẩm: [Tên sản phẩm]
  • Công dụng: [Mô tả công dụng]
  • Thành phần: [Liệt kê thành phần]
  • Quy cách đóng gói: [Mô tả quy cách đóng gói]
  • Số lượng: [Số lượng sản phẩm]
  • Giá gia công: [Giá gia công/sản phẩm]
  • Tổng giá trị hợp đồng: [Tổng giá trị hợp đồng]
 2. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B đầy đủ thông tin, công thức, mẫu mã, bao bì sản phẩm và các tài liệu liên quan đến việc gia công sản phẩm.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên:

1. Bên A:

 • Có quyền yêu cầu Bên B gia công sản phẩm theo đúng yêu cầu, công thức, mẫu mã, bao bì và các tài liệu do Bên A cung cấp.
 • Có quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình gia công.
 • Có quyền nghiệm thu sản phẩm sau khi gia công.
 • Có trách nhiệm thanh toán cho Bên B theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

2. Bên B:

 • Có trách nhiệm gia công sản phẩm theo đúng yêu cầu, công thức, mẫu mã, bao bì và các tài liệu do Bên A cung cấp.
 • Có trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm gia công theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Y tế.
 • Có trách nhiệm bàn giao sản phẩm cho Bên A theo đúng thời hạn và số lượng đã thỏa thuận.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin của Bên A.

Điều 3. Thời hạn hợp đồng:

 1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết đến khi hoàn tất việc gia công và bàn giao sản phẩm.
 2. Hai bên có thể gia hạn Hợp đồng nếu có nhu cầu và thỏa thuận bằng văn bản.

Điều 4. Giải quyết tranh chấp:

 1. Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được hai bên giải quyết thông qua thương lượng.
 2. Nếu không thể thỏa thuận, hai bên sẽ đưa ra Tòa án kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

Điều 5. Điều khoản chung:

 1. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng này.

Đại diện Bên A:

[Ký tên]

Đại diện Bên B:

[Ký tên]

Lưu ý:

 • Hợp đồng này chỉ là mẫu tham khảo, hai bên có thể bổ sung, điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế.
 • Nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi ký kết Hợp đồng.

Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng gia công mỹ phẩm

cần lưu ý gì trong hợp đồng gia công mỹ phẩm
cần lưu ý gì trong hợp đồng gia công mỹ phẩm

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng:

1. Đọc kỹ toàn bộ nội dung hợp đồng:

 • Đảm bảo hiểu rõ tất cả các điều khoản, nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên.
 • Không ký hợp đồng nếu có bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng hoặc không được giải thích thỏa đáng.

2. Kiểm tra thông tin của các bên:

 • Xác minh tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của các bên.
 • Đảm bảo các bên có đủ năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng.

3. Quan tâm đến các điều khoản quan trọng:

 • Giá trị hợp đồng: Xác nhận giá trị hợp đồng, phương thức thanh toán và thời hạn thanh toán.
 • Thời hạn hợp đồng: Xác nhận thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng.
 • Điều khoản bảo hành: Xác nhận thời hạn bảo hành và trách nhiệm của bên gia công/cung cấp dịch vụ trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ có lỗi.
 • Điều khoản giải quyết tranh chấp: Xác nhận phương thức giải quyết tranh chấp nếu xảy ra mâu thuẫn.

4. Lưu ý các điều khoản bổ sung:

 • Điều khoản bảo mật thông tin: Xác nhận cam kết bảo mật thông tin của hai bên.
 • Điều khoản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Xác định trách nhiệm bồi thường trong trường hợp một bên vi phạm hợp đồng.

5. Ký hợp đồng và giữ lại bản sao:

 • Ký tên và ghi rõ ngày tháng năm trên tất cả các trang của hợp đồng.
 • Giữ lại bản sao hợp đồng để tham khảo và sử dụng khi cần thiết.

Ngoài ra:

 • Nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi ký kết hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng quan trọng hoặc có giá trị lớn.
 • Cẩn thận với các hợp đồng có cam kết thanh toán trước hoặc đặt cọc.
 • Không ký hợp đồng khi bị ép buộc hoặc cảm thấy không thoải mái.

Lưu ý:

 • Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hợp đồng và tình hình cụ thể.
 • Nên tham khảo ý kiến luật sư để được tư vấn cụ thể về hợp đồng mà bạn muốn ký kết.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *