0329140055

Màu Lavanya Carlotta/ RED 21 AI Lake – Hazel

25.000 VNĐ

Một số thông tin cơ bản về màu khoáng  RED 21 AI Lake:

  • Thành phần: D&C Red 21 Alum Lake
  • Trạng thái: dạng bột
  • Tỷ lệ: 2 Triglyceride, 1 Màu khoáng
  • Xuất xứ: USA
KHUYẾN MÃI
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Nhận mẫu thử miễn phí
  • Hoàn thiện đơn hàng 2 tuần