0917812255

Microcare Emollient EHG: Hoạt chất thay thế chất bảo quản

Một số thông tin cơ bản về hoạt chất Microcare Emollient EHG:

  • Tên INCI: Ethylhexylglycerin
  • Trạng thái: Chất lỏng không màu
  • Tính chất: Không hòa tan trong nước, tan tốt trong PG, glyerin
  • Tỷ lệ sử dụng: <0,3%
KHUYẾN MÃI
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Nhận mẫu thử miễn phí
  • Hoàn thiện đơn hàng 2 tuần