0917812255

Salinip-xb: Chất bảo quản ứng dụng phổ biến trong mỹ phẩm

– INCI name: Isobutylparaben, Butyparaben, Propylpraben,  Ethylparaben, Methylparaben, Phenoxyethanol
– Xuất xứ: USA
– Tỷ lệ sử dụng: 0,1% – 1%
– Tính chất vật lý: Bột màu trắng
– Công dụng: Bảo quản giúp mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân không bị hư hỏng.