Cung Cấp Chất Tạo Đặc Alkyl Acrylate Crosspolymer – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Cơ Bản Giá Tốt

Chất tạo đặc Alkyl Acrylate Crosspolymer

INCI Name: C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer

Tính chất: dạng bột mịn, màu trắng

Hòa tan trong nước và các dung môi khác.

Xuất xứ: nguyên liệu mỹ phẩm nhập khẩu USA