0917812255

Ghi nhãn mỹ phẩm là gì? Quy định về nội dung và hình thức gắn nhãn với mỹ phẩm? Hồ sơ, thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm?

 

– Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm.

  1. Ghi nhãn mỹ phẩm là gì?

Theo như quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT định nghĩa Sản phẩm mỹ phẩm được định nghĩa dưới góc độ pháp lý là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

Theo quy định tại khoản 8, 9 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT:

– Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản, cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng; để nhà sản xuất, kinh doanh quảng bá cho hàng hóa của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

– Nhãn gốc được định nghĩa dưới góc độ pháp lý là nhãn thể hiện lần đầu được gắn trên bao bì thương phẩm của mỹ phẩm.

– Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.

– Nhãn phụ theo như quy định tại Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của Thông tư này mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu.

  1. Quy định về nội dung và hình thức gắn nhãn với mỹ phẩm

Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về ghi nhãn mỹ phẩm như sau:

2.1. Vị trí nhãn mỹ phẩm

Nhãn mỹ phẩm phải được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết rõ ràng, đầy đủ các nội dung, quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của háng hóa.

Trường hợp không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ các nội dung bắt buộc

2.2. Kích thước, hình thức và nội dung của nhãn

– Doanh nghiệp tự xác định kích thước của nhãn nhưng phải đảm bảo thông tin ghi trên nhãn phải dễ đọc, trung thực, rõ ràng, chính xác và phản ánh đúng tính năng của sản phẩm

– Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu trình bày trên nhãn mỹ phẩm phải rõ ràng và phải tương phản với nền của nhãn.

2.3. Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn:

Nhãn sản phẩm mỹ phẩm phải phù hợp với yêu cầu ghi nhãn mỹ phẩm của ASEAN. Những thông tin sau đây phải được thể hiện trên nhãn mỹ phẩm:

Rate this post