Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Dầu Olive (Olive Oil) – Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Chất Lượng

Dầu Olive Thiên Nhiên

Xuất xứ: nguyên liệu mỹ phẩm nhập khẩu Chile, Mỹ

Tỷ lệ sử dụng khi kết hợp cùng các nguyên liệu mỹ phẩm khác: 1-100%

Tính chất vật lý của: dạng chất lỏng màu vàng

Độ hòa tan: Có thể hòa tan trực tiếp với nước