Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Cao Dược Liệu Thiên Nhiên Giá Tốt Tại Sài Gòn

Cao dược liệu có dạng cao đặc, màu nâu đen, độ ẩm < 15% và độ pH: 3,9, khi sử dụng cần pha loãng theo tỷ lệ 1g cao dược liệu với 100g nước, đun nóng ở nhiệt độ 50oC để cao được phân tán đều trong hỗn hợp với các nguyên liệu mỹ phẩm thiên nhiên khác.