Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Mọc Tóc SANGMODAN – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Thiên Nhiên An Toàn Cho Da

Hoạt chất mọc tóc Sangmodan được ứng dụng chủ yếu vào dòng mỹ phẩm chăm sóc tóc như serum mọc tóc, serum dưỡng tóc, dầu gội dầu xả. Đây là nguyên liệu mỹ phẩm thiên nhiên nên được thêm vào hệ sản phẩm khi nhiệt độ của hệ thấp hơn 55oC để đảm bảo hoạt chất của Sangmdan. Tỷ lệ sử dụng khi kết hợp cùng các nguyên liệu mỹ phẩm khác là khoảng 2 – 4%.