0917812255

Hoạt Chất Fluidipure 8G – Cung Cấp Nguyên Liệu Sản Xuất Mỹ Phẩm Giá Tốt Uy Tín

Ứng Dụng Hoạt Chất Fluidipure 8G Trong Sản Xuất Mỹ Phẩm – Đơn Vị Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Chất Lượng

  • Hoạt chất Fluidipure 8G được dùng cho các công thức dạng nhũ tương, cream gel và các công thức trong suốt
  • Có thể cho cả sản phẩm em bé và cả dung dịch vệ sinh phụ nữ