Cung Cấp Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Vitamin C Thế Hệ Mới (COS-VCE) – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Trắng Da Nhập Khẩu Cao Cấp

Vitamin C thế hệ mới: COS-VCE

Tên INCI: 3-O-Ethyl ascorbic acid

Hàm lượng Vitamin C 86.3%

Tính chất vật lý: dạng bột kết tinh trắng, không mùi, tan nước

Tỷ lệ khuyên dùng: 1 – 2%