Cung Cấp Hoạt Chất Acid Lactobionic (PHA) Nhập Khẩu – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Hữu Cơ Chất Lượng Cao

Acid Lactobionic (PHA)

Tính chất vật lý: chất rắn kết tinh màu trắng, tan hoàn toàn trong nước, bền ở nhiệt độ cao

Độ pH là 4 – 6.

Tỷ lệ khi kết hợp cùng các nguyên liệu mỹ phẩm khác là:

Sử dụng hằng ngày: 0,5 – 2,0%

Điều trị đặc biệt: 2,0 – 25,0%