0329140055

Cung Cấp Chất Tạo Đặc CMC Giá Tốt

INCI NAME: Carboxymethyl cellulose

Tính chất: dạng bột màu trắng, hoặc hơi ngả vàng

Độ hòa tan: tan trong nước, không tan trong ethanol

Chất tạo đặc Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) có độ từ 5 – 10

Tỉ lệ sử dụng khi kết hợp với các nguyên liệu mỹ phẩm khác là 0,5 – 3%.

KHUYẾN MÃI
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
  • Nhận mẫu thử miễn phí
  • Hoàn thiện đơn hàng 2 tuần