Cung Cấp Hoạt Chất Giữ Ẩm Hữu Cơ Propylene Glycol – Nguyên Liệu Mỹ Phẩm Thiên Nhiên Nhập Khẩu Chất Lượng.

Propylene Glycol

– Tỷ lệ kết hợp với các nguyên liệu mỹ phẩm: 1 – 20%

– Tính chất: dạng chất lỏng trong suốt giống như dầu

– Hòa tan trong các hợp chất Glycol.

– Bảo quản: Có thể bảo quản ở nhiệt độ thường 5 – 25C